Regulamin

Regulamin sprzedaży i korzystania ze sklepu internetowego
Drawieńskiego Parku Narodowego

 

 1. INFORMACJE OGÓLNE
 1. Głównym celem sklepu internetowego DPN jest przedstawienie oraz dostarczenie wydawnictw, publikacji oraz gadżetów DPN wszystkim zainteresowanym.
 2. Sprzedającym jest Drawieński Park Narodowy z siedzibą w Drawnie, ul. Leśników 2, 73 – 220 Drawno; oznaczenie NIP 5941600692.

 

 1. ZAMÓWIENIA
 1. Zamówienia są przyjmowane poprzez stronę internetową Drawieńskiego Parku Narodowego www.sklep.dpn.pl
 2. Złożenie zamówienia polega na wskazaniu towarów znajdujących się w asortymencie sklepu DPN. Prawidłowo złożone zamówienie potwierdzane jest automatyczną wiadomością wysłaną na adres e-mail wskazany przez użytkownika.
 3. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 4. Cena podana przy każdym towarze jest ceną brutto obowiązującą w chwili składania zamówienia.
 5. W przypadku braku towaru w magazynie, Kupujący jest informowany o tym fakcie i związaną z tym niemożnością realizacji części lub całości zamówienia.
 6. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.
 7. Park nie prowadzi sprzedaży zagranicznej.

 

 1. FORMY I KOSZTY DOSTAWY
 1. Koszt dostawy uzależniony jest od łącznej wagi przesyłki i dołączany jest do wartości zamówienia.
 2. Dostawy realizowane będą za pośrednictwem Poczty Polskiej. Za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki Drawieński Park Narodowy nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Do każdej przesyłki dołączamy potwierdzenie kupna (fakturę VAT).
 4. Wysyłka zamówionych pozycji następuje w ciągu trzech dni roboczych po wpłynięciu na konto DPN 29113011760022212236200008 opłaty wraz z kosztem przesyłki. W tytule przelewu należy koniecznie podać numer zamówienia oraz imię i nazwisko.
 5. Zamówienie zostanie anulowane, jeśli w ciągu 5 dni roboczych od daty jego złożenia opłata nie zostanie uiszczona.

 

 1. ZWROTY I REKLAMACJE

Zwrotu towaru bez podania przyczyny można dokonać w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Prawo zwrotu przysługuje osobie posiadającej status Konsumenta, w rozumieniu Ustawy o ochronie praw konsumentów. Prawo zwrotu nie przysługuje jednak w przypadku świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone (zgodnie z art. 10 ust. 3 Ustawy o ochronie praw konsumentów). Przyjmuje się, iż w przypadku pobrania ebooka, prawo odstąpienia od umowy w warunkach wyżej opisanych nie przysługuje.

Zwracany towar nie może być używany i pozbawiony fabrycznego opakowania lub w żaden inny sposób zniszczony. Zwrot towaru następuje na koszt Sprzedającego.

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Reklamacje towarów uszkodzonych rozpatrywane są przez Park: telefon 95 768 2051 wew. 11, email: [email protected]

Do przesyłki należy dołączyć dowód zakupu. Do reklamowanego towaru należy dołączyć również oświadczenie odstąpienia od umowy.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy:

[adres sprzedającego]
Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numer zamówienia [numer zamówienia] .
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Adres: [adres kupującego]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]
 

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie uwzględniają kosztów dostawy.
 2. DPN nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia z przyczyn technicznych (wadliwe działanie sieci, nieterminowe dostarczenie przesyłki przez pocztę).
 3. Podstawą jakichkolwiek roszczeń stron wynikających z przepisów prawa jest faktura VAT wystawiona przez Sprzedającego i dostarczona Kupującemu wraz z zamówionym towarem.

 

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW
 1. DPN gwarantuje Zamawiającym Ochronę Danych Osobowych. Dane Zamawiającego wykorzystywane będą wyłącznie do realizacji zamówień i prowadzenia statystyk sprzedaży. Składając zamówienie w sklepie DPN Zamawiający każdorazowo wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia.