Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu internetowego Drawieńskiego Parku Narodowego


Ochrona danych osobowych

Sklep internetowy DPN nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych i adresowych użytkowników.

Gromadzenie i przechowywanie danych osobowych

Sklep internetowy DPN wymaga podania tylko tych danych personalnych i adresowych, które są niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia. Sklep internetowy DPN daje możliwość edycji danych personalnych i adresowych.

Dane osobowe zawarte w formularzach są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z wymogami polskiego prawa, w szczególności z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz.883).

Niezapowiedziane wiadomości i Newsletter

Sklep internetowy DPN wysyła do użytkownika wiadomości e-mail, ściśle związane z jego zamówieniem (np. potwierdzenie wpłynięcia zamówienia, potwierdzenie wpłynięcia płatności, potwierdzenie wysłania produktów). Sklep internetowy DPN wysyła bezpłatne wiadomości e-mail (Newsletter) tylko do użytkowników, którzy wyrazili zgodę na ich otrzymywanie. Newsletter zawiera informacje związane z ofertą oraz działalnością sklepu i nigdy nie będzie wykorzystywany do rozsyłania reklam lub informacji osób trzecich. Użytkownik ma możliwość rezygnacji z Newslettera.

Wyłączenie odpowiedzialności

Sklep internetowy DPN nie bierze odpowiedzialności za opinie o produktach, zamieszczane przez użytkowników sklepu w kartach produktów.

Prawa użytkownika

Zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 z dnia 29.08.1997 r.) zapewniamy wszystkim użytkownikom możliwość wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Dane te mogą być w każdej chwili, na prośbę użytkownika, usunięte.