Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO DRAWIEŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO
(Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr DPN-010-43/2023 Dyrektora DPN z dnia 16.05.2023r.)

 

  1. Ochrona danych osobowych

Sklep internetowy DPN nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych i adresowych użytkowników.

  1. Gromadzenie i przechowywanie danych osobowych

Sklep internetowy DPN wymaga podania tylko tych danych personalnych i adresowych, które są niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia. Sklep internetowy DPN daje możliwość edycji danych personalnych i adresowych

Dane osobowe zawarte w formularzach są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny  z wymogami polskiego prawa, w szczególności z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2019r. poz. 1781)

  1. Niezapowiedziane wiadomości i Newsletter

Sklep internetowy DPN wysyła do użytkowania wiadomości e-mail, ściśle związane z jego zamówieniem (np. potwierdzenie wpłynięcia zamówienia, potwierdzenie wpłynięcia płatności, potwierdzenie wysłania produktów). Sklep internetowy DPN wysyła bezpłatne wiadomości       e-mail (Newsletter) tylko do użytkowników, którzy wyrazili zgodę na ich otrzymywanie. Newsletter zawiera informacje związane z ofertą oraz działalnością sklepu i nigdy nie będzie wykorzystywany do rozsyłania reklam lub informacji osób trzecich. Użytkownik ma możliwość rezygnacji z Newslettera.

  1. Wyłączenie odpowiedzialności.

Sklep internetowy DPN nie bierze odpowiedzialności za opinie o produktach, zamieszczane przez użytkowników sklepu w kartach produktów.

  1. Prawa użytkownika

Na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019r. poz. 1781) oraz art. 13 lub 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że administratorem danych osobowych jest Drawieński Park Narodowy z siedzibą w Drawnie, który przetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych         i statutowych. Administrator danych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji, dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, niepodlegania profilowaniu i przeniesienia danych w oparciu o art.15-22 RODO oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – UODO.